Privacy policy

De Gulle Griek hecht veel belang aan je privacy. Daarom zijn we transparant over de manier waarop we data verwerken en de gegevens die we over je verzamelen.

Contactformulier

Als je op onze website het contactformulier invult, houden we de door jou ingevulde gegevens bij. We slaan je voornaam, achternaam, eventuele telefoonnummer, e-mailadres, boodschap, IP-adres en het tijdstip van verzenden veilig op. Zo kunnen we op de correcte manier contact met je opnemen.

Contactgegevens en facturatie

Ben je klant bij De Gulle Griek? Dan slaan we je contact- en facturatiegegevens op. Die gegevens zijn nodig om de bezorging en het contact goed te laten verlopen.

Met wie deelt De Gulle Griek data?

Enkel met verwerkers die in opdracht van De Gulle Griek verantwoordelijk zijn voor de verwerking van persoonsgegevens en die zorgen voor de goede technische werking van de website. Deze verwerkers garanderen je privacy via een verwerkersovereenkomst die wij met hen afsluiten. Een verwerkersovereenkomst regelt de verantwoordelijkheden bij de verwerking van persoonsgegevens als een bedrijf voor de verwerking een derde partij inschakelt.

Naast de verwerkers maakt enkel De Gulle Griek gebruik van je gegevens. Wij delen die dus niet met derden.

Bescherming van data

De Gulle Griek heeft de nodige maatregelen getroffen ter bescherming van je persoonsgegevens. Zo maken wij gebruik van een beveiligde verbinding en slaan we je data op in een beveiligde database. Zo proberen wij om diefstal, verlies of ongeautoriseerde toegang te voorkomen.

Bewaartermijn

De Gulle Griek bewaart je persoonsgegevens tot 3 jaar na uitschrijving van onze nieuwsbrief en/of tot 3 jaar na het verzenden van een contactformulier, het plaatsen van een reactie of het downloaden van een bestand.

Jouw rechten als gebruiker

Als gebruiker heb je een aantal rechten die betrekking hebben op jouw persoonsgegevens:

  • Recht op inzage en rechtzetting

Je hebt het recht om alle persoonlijke gegevens die we van je verzamelen in te kijken. Onjuiste of onvolledige gegevens kun je laten wijzigen of verwijderen.

  • Recht om te worden vergeten

Je hebt het recht om je gegevens te laten verwijderen uit onze databases.

  • Recht om toestemming in te trekken

Elke gebruiker of bezoeker waarvan er persoonsgegevens verzameld worden, heeft het recht om zich te verzetten tegen de verwerking van die gegevens.

  • Recht op beperking van de verwerking

U beschikt over het recht om de verwerking van uw persoonsgegevens (tijdelijk) stop te zetten.

Wil je gebruik maken van je rechten? Stuur dan een e-mail naar info@degullegriek.nl. Wij doen ons best om alle aanvragen binnen 30 werkdagen te verwerken.

Recht om klacht in te dienen

Ben je van mening dat wij je gegevens onrechtmatig verwerkt hebben? Dan kunt u een klacht indienen bij de Privacycommissie.